Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. 
W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent. 
Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Opieką pielęgniarki poz realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

Wojnickie Centrum Medyczne zapewnia kompleksową opiekę pielęgniarki środowiskow-rodzinnej. Szczególnie jest ona ukierunkowana dla pacjentów w wieku 75+ wg.opracowanego programu. Opieka ta gwarantuje właściwy przepływ informacji pomiędzy lekarzem i pielęgniarką.

Funkcję pielęgniarki poz pełnią:

  • mgr. Magdalena Kapuścińska
  • lic. Anna Kuboń
  • lic. Małgorzata Kaczor
  • Bożena Figiel