Świadczenia płatne

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia pacjent ma prawo do płatnych usług