Poradnia lekarza POZ

Lekarz POZ zobowiązany jest do podejmowania działań służących zdrowiu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, znajdujących się w zakresie jego zadań.

Lekarze podstawowej opiek zdrowotnej:

 • lek. Paweł Juza - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Ewa Ważny - specjalista chorób wewnętrzych, diabatolog
 • lek. Agnieszka Stasiczak - specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Józef Rosa - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
 • lek. Adrian Rybski
 • lek. Yelyzaveta Marchenko

Lekarz POZ może:

 1. KIEROWAĆ NA BADANIA LABORATORYJNE
  Wykaz refundowanych badań diagnostycznych jest ściśle określony.Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz zleca niezbędne badania. W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.
   
 2. KIEROWAĆ NA NIEKTÓRE KOSZTOWNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
  Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z proceu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ. Na pozostałe badania, takie jak np. tomografi a lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.
   
 3. KIEROWAĆ PACJENTA DO LEKARZA SPECJALISTY LUB DO SZPITALA
  Lekarz POZ kierując pacjenta lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.