Poradnia stomatologiczna

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Pacjentom przysługują między innymi:

  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
  • badanie lekarskie kontrolne;
  • leczenie próchnicy zębów;
  • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych;
  • usunięcie złogów nazębnych;
  • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
  • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
  • zdjęcia rentgenowskie wewnąt rzustne w razie potrzeby;
  • znieczulenie w razie potrzeby.

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat. 
Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata (także w większym zakresie, np. zwyciskiem lub podścieleniem protezy).

W poradni przyjmuje
lek. dent. Adrian Worosz

poniedziałek 700 - 1300
wtorek 1400 - 2000
środa 800 - 1400
czwartek 700 - 1300
piątek 1000 - 1800

 

Gabinet stomatologiczny znajduje się również na terenie szkoły podstawowej przy ulicy szkolnej gdzie udzielane są świadczenia stoamtologiczne dla młodziży i dzieci do 18 roku życia.

lek. dent. Natalia Bargieł

Gabinet czynny:

czwartek 800 - 1300

Rejestracja w godzinach pracy poradni 

tel. 504 096 585