Badania USG

W ramach pracowni ulatrsonograficznej istnieje możliwość odpłatnch badań:

  • usg jamy brzusznej
  • usg tarczycy
  • usg węzłów chłonnych
  • usg nerek
  • usg gruczołu krokowego
  • usg piersi
  • badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych
  • badanie dopplerowskie tętnic szyjnych